Wacowscy herbu Grabie

  • Archiwum w St. Petersburgu - wybór dokumentów z lat 1836-1959

  • Archiwum w Kamieńcu Podolskim (Obecnie w Chmielnickim) wybór dokumentów z lat 1814 - 1901

  • Wydawnictwa

  • Archiwum fotograficzne

  • Rodzinne pamiątki i dokumenty

  • Mapy

  • Podróże sentymentalne